Home

Interne analyser

Interne analyser fokuserer på parametre og faktorer, som virksomheden selv har mulighed for at ændre på. Analytikeren arbejder ud fra en meget fokuseret tankegang der definerer om at analysere, evaluere og konkludere på definerede problemstillinger og levere en ydelse der passer til jeres behov.

home
Interne analyser
 

Interne analyser - hvor ligger fokus?

Interne analyser dækker over en lang række analysevinkler på websites af enhver art. De interne analyser giver klare retningslinier, guidelines og løsninger til generelle indholdsmæssige og kodemæssige aspekter ved website produktioner.


Målet?

Målsætningen for interne analyser, er at, levere et summary eller en reelt specificeret løsning til virksomheden med hensyntagen til, hvem de interne interresenter er, hvad scope er, prioriteringen af opgaven og tillige hvilken budgetramme det er muligt at benytte til analyserne.

Leverancen?

Leverancen af interne analyser er mangfoldige. Vi har til dags dato (i 6 år) aldrig leveret en intern analyser, hvor det har været muligt at hente eller genbruge data fra tidligere analyser.

Dog kan vi give et lille indblik i nogle af de definerede "produkter" vi kan tilbyde hos NLI ved interne analyser:Nyheder
Afgøres valget på nettet?
Next Level Internet har leveret rådgivning og ydelser til flere partier i valgkampen.
Især Socialdemokraterne har fået fuldt udbytte.

Hent rapporten her >>Case
Novozymes
Novozymes A/S er helt klart en af de bedste samarbejdspartnere vi har haft på online markedsføring gennem de sidste 6 år. Dette skyldes primært at de sammen med os er proactive og villige til at teste nye og forbedrede metoder til af opnå de fælles målsætninger..

se hele casen >>

© 2014 | Next Level Internet A/S | Fredheimvej 23B | Postbox 336 | 2950 Vedbæk | Tel.: +45 70 238 023 | Fax.: +45 43 396 803 | Email: info@nextlevel.dk